Helpende hand in de huishouding

8 november

Bent u door ouderdom, ziekte of een beperking niet in staat om zelf huishoudelijke taken te doen? En is er niemand die de taken van u kan overnemen? Hier helpt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij. Onze Wmo-consulenten zoeken samen met u naar de beste oplossing om de taken gedaan te krijgen.

Foto uit serie 2017-2019 voor de gemeente Stadskanaal. Bij vragen over gebruik van deze foto, neem contact op met Huisman Media: info@huismanmedia.nl

Keukentafelgesprek

U kunt online of telefonisch melding doet dat u hulp nodig heeft, dan nodigen we u uit voor een keukentafelgesprek. In dit gesprek bespreekt u met een Wmo-consulent welke huishoudelijke taken u nog wel kunt doen en waar u ondersteuning bij nodig heeft.

In een huishouden worden huishoudelijke taken met elkaar gedeeld. Als u bepaalde taken niet meer kunt uitvoeren, dan kunnen uw partner, kinderen of andere huisgenoten de taken overnemen. Of misschien is er iemand in uw omgeving die u kan helpen.

Huishoudelijke ondersteuning

Is er niemand die u kan helpen? Dan komt u in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning. Dit kan met thuiszorg via een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente betaalt en regelt de hulp dan direct met de thuiszorgorganisatie. Of u huurt zelf huishoudelijk hulp, u betaalt deze hulp met het persoonsgeboden budget dat u van de gemeente krijgt.

Eigen bijdrage

In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand. Het kan ook minder zijn. In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Wat is Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor inwoners zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Maar de Wmo is er ook voor maatwerk zoals huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen.