Gezamenlijke wijkschouw Stadskanaal Noord

11 februari

Op 19 maart 2020 starten we ’s morgens om 09.30 uur de eerste gezamenlijke wijkschouw in Stadskanaal Noord. We verzamelen op de parkeerplaats van MFA Noordstee en zullen al fietsend door de wijk gaan. We zullen met een lunch afsluiten in Buurtcentrum Noordstee.

Wij vragen u om vooraf input te leveren. Wat zijn knelpunten, onveilige situaties of waar zijn zorgen om? Wat kan er beter in de openbare ruimte en wat kunnen we daar gezamenlijk in doen?

 

MFA Noordstee

In november 2019 heeft de gemeenteraad van Stadskanaal nieuwe afspraken gemaakt over hoe we de veiligheid in onze gemeente willen borgen, het zogenaamde ‘Integrale Veiligheidsbeleid’. In dit  Veiligheidsbeleid staan diverse actiepunten genoemd waaronder het uitvoeren van gezamenlijke  wijkschouws.

Met een gezamenlijke wijkschouw gaan we met verschillende organisaties op pad door de wijk. Denk bijvoorbeeld aan politie, wijkraad, buurtwerker, buurtbeheerder, verkeersspecialist en de bewoners zelf. We brengen dan met elkaar (onveilige) situaties in beeld én bekijken of er een oplossing is en wie hierin actie onderneemt. We maken concrete afspraken die direct bijdragen aan een veilige, leefbare buurt.

Wijkraad Noord heeft de werkzaamheden beëindigd. Deze schouw zal dan ook zonder de wijkraad plaatsvinden.

 

Input vanuit de wijk

In november 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd door Wijkraad Noord, Welstad en de gemeente in de Semsstraatkerk. Tijdens die bijeenkomst zijn er al veel zaken besproken en bewoners konden daar hun punten inbrengen. Sommige van deze punten betreffen de openbare ruimte en die nemen wij dan ook mee tijdens de schouw.

 

Aanmelden

Als u andere punten heeft die u graag bij de schouw wilt meenemen of als u zich wilt aanmelden om deel te nemen aan de schouw dan kunt u een e-mail sturen t.a.v. D. Rexwinkel (Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid).