Genoeg om voor te blijven

16 december

Ondanks dat Nederland tot een van de dichtstbevolkte landen van de wereld behoort, hebben regio’s zoals Zuidoost-Groningen te maken met bevolkingskrimp.

Omleidingsroute

Vooral de afname van het aantal jongeren baart zorgen. Eenmaal vertrokken komen jongeren niet snel terug. Maar is het vertrek een keuze of worden ze gedwongen te vertrekken? Tijdens het congres willen we aan de hand van vier centrale thema’s proberen helder te krijgen wat de problemen zijn en welke concrete mogelijkheden er zijn om het vertrek van jongeren te verminderen. De thema’s zijn:

Wonen & ruimtelijke ordening

Heeft de regio een visie op een toekomst als woon- een leefgebied en is dit vertaald in de ruimtelijke ordening? Is de regio ingesteld op het huisvesten van jongeren en jonge gezinnen? Zijn er voldoende woningen die voldoen aan de eisen van jongeren?

Economie / werk & voorzieningen

Wat voor soort economie willen de in de toekomst hebben voor de regio en hoe zorgen we er dan voor dat we die krijgen? Hoe worden we aantrekkelijk en wat hebben we te bieden? En hebben we dan ook de passende voorzieningen, bijvoorbeeld in de zorg, vrije tijd, winkels, enz?

Onderwijs & kennis

Kunnen we voldoende mensen opleiden om op het juiste niveau door te stromen naar de (toekomstige) banen in de regio? Hoe houden we kennis vast? En waar zien we kansen om (hoogwaardige) specialisaties te binden aan de regio en welk klimaat is daar voor nodig?

Mobiliteit & infrastructuur

Hoe mobiel is de jonge generatie? Hoe kijken ze aan tegen de afstand tussen wonen en werk? Welke infrastructuur is er nodig, zowel fysiek als digitaal? Hoe kijken we daarbij aan tegen (kunstmatige) grenzen, bijvoorbeeld richting Drenthe of Duitsland?

Krimpregio is een regio met een gestaag dalend aantal inwoners; regio waarvan het aantal huishoudens daadwerkelijk terugloopt, verlaten woningen niet meer worden ingenomen en verloedering zichtbaar dreigt.” 

Het programma

  • 12.30 uur Inloop             
  • 13.00 uur Opening en resultaten jongerenonderzoek 2019
  • 13.20 uur Introductie thema's
  • 13.35 uur Inspiratiemoment 1: plattelandspionier Jeroen Schreurs 
  • 14.00 uur Diverse parallelsessies per thema
  • 15.30 uur Pauze
  • 15.45 uur Inspiratiemoment 2: Ubbo Emmius met 'Pimp de krimp'
  • 16.00 uur Tafelgesprek
  • 16:30 uur – Afsluiting
  • 16.45 uur - Borrel 

Samen maken we het verschil! Welk thema spreekt u het meeste aan? Geef u nu op.

Locatie


Theater Geert Teis
Geert Teisplein 2
9501 VL Stadskanaal

Let op! Omleidingen richting Geert Teis

Op 30 en 31 januari is de kruising Navolaan/Continentenlaan gestremd. Dit betekent dat bezoekers van het congres niet via deze kruising naar Theater Geert Teis kunnen rijden. Bekijk op de bovenstaande kaart de omleidingen, of download de kaart hieronder.

 

 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.stadskanaal.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/genoeg-om-voor-te-blijven-463.html