Extra risico op natuurbrand door droogte

3 mei

U heeft ze waarschijnlijk al even niet gezien….. de typisch Nederlandse regenbuien...... Aan de ene kant fijn voor ons want dan is het wat fijner om naar buiten te gaan, maar aan de andere kant wat minder fijn voor onze natuur. Zo is de kans op natuurbranden namelijk groter. Op www.natuurbrandrisico.nl kunt u zien welke fase voor uw provincie geldt. Fase 1 betekent normaal risico. Bij fase 2 (vaak vanwege warm weer en een langere droge periode) zijn we extra alert en waarschuwen we ook actief. Nu zitten we dus in fase 2. De veiligheidsregio geeft de volgende tips:

Voorkom natuurbrand: wat kunt u zelf doen?

  • Rook liever niet in een natuurgebied. Doet u het toch, maak uw sigaret dan zorgvuldig uit voordat u hem weggooit. Let ook op of er misschien een rookverbod geldt.
  • Gooi afval in de afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de zon op schijnt kan namelijk al brand veroorzaken.
  • Gaat u barbecueën, maakt u een kampvuur of heeft u een vuurkorf aan staan? Houd u dan aan de regels die in het gebied gelden.
  • Let op waar u de auto neerzet. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als je de auto in droog, hoog gras parkeert, kan het in brand vliegen.
  • Parkeer niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.

Wat kunt u doen wanneer u een natuurbrand ontdekt?

  • Blijf altijd uit de rook.
  • Vlucht weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg. Loop niet voor de brand uit maar haaks op de brand, daarmee is de kans kleiner dat de brand je inhaalt. Een natuurbrand ontwikkelt zich vaak snel en onverwacht.
  • Help andere mensen om in veiligheid te komen, informeer mensen die je tegenkomt over de brand
  • Blijf kalm, bel 112 en geef uw locatie en de locatie van de brand zo precies mogelijk door.
  • Zorg dat bospaden toegankelijk zijn voor de hulpdiensten