Extra energietoeslag voor lagere inkomens

17 december

Het kabinet komt samen met gemeenten met een regeling om lagere inkomens eenmalig tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen ongeveer 200 euro via de gemeente om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. De regeling is nog niet beschikbaar.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling op dit moment uit. Men hoopt om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het uitkeren van de tegemoetkoming. Mensen in de bijstand ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen – waaronder mensen met een inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW), mensen met een AOW (basispensioen) zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – kunnen zich bij de gemeente melden zodra de regeling actief is.

Huishoudens met een laag inkomen die al eerder tegen financiële problemen aan lopen kunnen financiële hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door middel van een regeling met de energieleverancier of door contact op te nemen met de gemeente of een financiële fitheidstest te doen.