Eerste bijeenkomst van de afvalclub groot succes

1 augustus

Het startschot is gegeven

Afgelopen donderdag (25 juli) is de eerste bijeenkomst geweest van de afvalclub. Samen met wethouder Borgesius en de afvaladviseur is er gesproken over het doel van de afvalclub, de verwachtingen en ervaringen. Daarnaast zijn er tips, ideeën en suggesties gedeeld om meer mensen enthousiast te maken voor deelname aan de afvalclub.

De afvalclub bestaat uit afvalscheiders uit onze gemeente die het gewenste scheidingsgedrag laten zien en andere inwoners kunnen inspireren en motiveren om meer bewust met afval om te gaan. Ook vragen we de leden van de afvalclub wensen en/of knelpunten te delen die spelen rondom afval scheiden in de wijk of in hun persoonlijke omgeving.

Het doel van de gemeente Stadskanaal is dat er in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar wordt ingezameld en dat 75% van het restafval (huishoudelijk afval) wordt gescheiden. We zijn al op de goede weg, maar het kan nog beter. Daarom deden we een oproep aan onze inwoners om deel te nemen aan de afvalclub. De afvalclub komt één keer per kwartaal bijeen om de ervaringen en resultaten te delen. De afvaladviseur is het aanspreekpunt namens de gemeente voor de leden van de afvalclub.
 

In september komt de afvalclub weer samen om de knelpunten, ideeën en behaalde resultaten te bespreken en te kijken wat er nodig is het doel te halen.

 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://stadskanaal.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/eerste-bijeenkomst-van-de-afvalclub-groot-succes-334.html