Een goed idee voor jouw Toukomst?

13 februari

Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger, jong en oud. Brengt mensen en ideeën samen en bundelt de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. Samen voeren we plannen uit die Groningen écht vooruithelpen. Het programma heeft een looptijd van tien jaar. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten heeft het Rijk 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. De focus van Nationaal Programma Groningen ligt op het aardbevingsgebied, maar ook voor onze gemeente zijn mogelijkheden om mee te doen.

landschap Groningen

Impulsloket

Heb je zelf een goed idee voor de toekomst van Groningen? Rond april 2020 kunnen inwoners (een idee vanaf € 10.000,- tot € 125.000,-) en kleine ondernemers (een idee tot € 15.000,-) hiervoor via het Impulsloket van Nationaal Programma Groningen een bijdrage aanvragen. Meer informatie volgt zodra de regeling opengesteld is.

 

Toukomst: Wat is jouw grote idee voor de toekomst van Groningen?

Eén van de projecten van Nationaal Programma Groningen is Toukomst. Op de website Toukomst.nl kunnen alle Groningers die een goed idee hebben voor de toekomst van Groningen sinds januari hun idee insturen. Nationaal Programma Groningen stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor grote, vernieuwende en creatieve ideeën die Groningen vooruithelpen. Het insturen van een idee kan tot halverwege maart 2020.

Bundelen van ideeën
Op de website staat een overzicht van de ingestuur­de ideeën. Het is mogelijk om hierbij aan te sluiten of om inspiratie op te doen. Ideeën die elkaar ver­sterken, worden gebundeld tot grote projecten die écht het verschil maken voor Groningen. Indieners van ideeën die goed bij elkaar passen worden met elkaar in contact gebracht.

Tien Toukomstprojecten
Ook worden ideeën opgehaald tijdens de Toukomst­tour. Een team gaat hiervoor samen met studenten van de Hanzehogeschool in een busje de provin­cie door. Half maart zijn alle ideeën binnen. Dan gaan indieners van ideeën die elkaar versterken, met elkaar aan de slag om de ideeën te bundelen tot grotere projecten. Elke Groninger, van jong tot oud, kan deze projecten beoordelen. Vervolgens bepaalt een inwonerspanel in juni welke drie projecten er worden uitgevoerd en welke zeven projecten met een bedrag op weg worden geholpen.

Initiatiefnemers
Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen, organisaties uit de provincie Groningen en West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur). Meer informatie is te vinden op de website van Toukomst.

 

Provinciaal programma

Daarnaast gaat de provincie Groningen samen met bedrijven, organisaties, gemeenten en andere betrokkenen aan de slag met projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn. Denk hierbij aan projecten die de economie en werkgelegenheid stimuleren. Hierbij kan het ook gaan om projecten die in onze gemeente uitgevoerd worden.

Kijk voor meer informatie op de website van Nationaal Programma Groningen.