Een fout in uw gegevens?

12 januari

Staat er een fout in uw gegevens van overheidsregistraties? Dan kunt u dit vanaf nu doorgeven bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Normaal gesproken geeft u een fout door bij de betreffende instantie waar de fout is gemaakt. Het kan echter voorkomen dat het niet duidelijk is bij welke organisatie u moet zijn. Daarom is vanaf januari 2021 dit meldpunt gestart. Het is een onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Getekend: persoon in een cirkel met daarnaast een gebouw in een cirkel.

Waarom dit meldpunt?

In Nederland maken veel organisaties gebruik van overheidsregistraties. Daarin staan gegevens van burgers, bedrijven en organisaties centraal. Overheidsorganisaties gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om een uitkering te verstrekken, een verhuizing te verwerken of een rijbewijs uit te geven.
Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in je gegevens? Dan moet deze snel worden hersteld.


Wat doet het MFO?

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt burgers en bedrijven de fout te ontdekken en de onjuiste gegevens te corrigeren. Het MFO:

  • wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren.
  • helpt wanneer de melder er niet uit komt. Dan gaan we aan de slag om de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen.
  • helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één overheidsorganisatie bij is betrokken of als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten
  • helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen.
  • helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo lang er nog geen oplossing is, doen we er alles aan om te zorgen dat de melder niet verder in de problemen komt. Is de oplossing bereikt, dan helpen we waar mogelijk bij het herstellen van de gevolgen.

Het MFO werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. Het beheert de opgedane kennis en deelt deze met andere overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer het voor een organisatie niet of onvoldoende mogelijk blijkt de onjuiste gegevens te corrigeren.