Stadskanaal werkt mee aan Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

22 mei

Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

Adresonderzoek

Voor een goede adrescontrole werkt Stadskanaal mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk, of misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Huisbezoek en privacy

Zo’n adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Om zo min mogelijk bewoners daarmee lastig te vallen gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacy-bescherming en de onderzoekers moeten zich legitimeren.

Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan zal de gemeente dat aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zo nodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.

Zelf uw verhuizing doorgeven

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? Meld dat dan op tijd bij de gemeente waar u gaat wonen.

Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD. Correcties kunt u doorgeven aan uw gemeente.

Adresmisbruik

Staan er personen op uw adres ingeschreven die daar niet wonen of bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan om een adresonderzoek, door ons te bellen of te mailen.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.stadskanaal.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/stadskanaal-werkt-mee-aan-landelijke-aanpak-adreskwaliteit-289.html