Prestatieafspraken activiteiten woningcorporaties ondertekend

19 november

De gemeente Stadskanaal heeft samen met de woningcorporaties Woonservice en Lefier en de huurdersorganisaties Samen Sterk/De Koepel afspraken gemaakt over hun samenwerking in de volkshuisvesting.

 Deze prestatieafspraken zijn op 8 november 2018 ondertekend. Hierin is een basis gelegd voor de activiteiten van de woningcorporaties voor de komende tijd en is de volgende stap het gezamenlijk voorbereiden van actueel gemeentelijk woonbeleid.