Grote storing lichtmasten opgelost

8 augustus

De software storing in de lichtmasten in de gemeente is verholpen.

De afgelopen dagen is een groot aantal masten gereset. Hiervoor brandden de lichten ook overdag. Bij een aantal masten is er een andere storing geconstateerd. Ook dit wordt de komende dagen door Citytec en Luminext aangepakt. Schade aan masten of storingen kunt u bij ons altijd online melden via Fixi.