Begroting 2019 in één oogopslag

7 november

Deze begroting in één oogopslag geeft u een beeld van onze inkomsten en uitgaven. Ook laten we zien hoe u uw steentje bijdraagt.

Het is de eerste begroting van de nieuwe bestuursperiode. De begroting 2019 heeft een tekort van € 2,7 miljoen (gedekt uit de reserves), we zijn er wel in geslaagd de meerjarenraming in 2022 sluitend te krijgen. Echter blijft de financiële positie van de gemeente onder druk staan. Dat komt door risico’s, zoals de kosten van de Jeugdzorg, en onzekerheden over de omvang van de algemene uitkering van het Rijk.

Voor een stabielere financiële positie en kostendekkende tarieven voor afval en riolering is een beperkte  lastenstijging voor huishoudens in onze gemeente onvermijdelijk. Ondanks dat blijven wij tot de gemeenten met de laagste lokale lasten van de provincies Groningen en Drenthe  behoren. Wij blijven ambitieus maar voorzichtig omgaan met ons geld.

Bent u benieuwd naar de discussie in de raadsvergadering? U bent van harte welkom op maandag 12 november om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://stadskanaal.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/begroting-2019-in-een-oogopslag-153.html