De eerste 1000 dagen van je bestaan

1 februari

Noorderpoort organiseert in samenwerking met het programma Goede Start en de gemeente Stadskanaal op 4 februari voor de derde keer het programma ‘het belang van de eerste 1000 dagen van je bestaan’. Leerlingen volgen hierin workshops als onderdeel van het vak burgerschap. Vanwege corona is het programma dit jaar voor het eerst geheel digitaal.

Meisje met blauwe trui aan zit achter laptop. Naast haar een etui met pennen op tafel

Eerstejaars studenten van het beroepsonderwijs van Noorderpoort Stadskanaal volgen dit jaar een gevarieerd programma met workshops over seksualiteit en relaties, verslavingszorg, digitaal burgerschap, Nu Niet Zwanger en reanimatie. Ook thema’s als, leefstijl, stress reductie, armoede, geletterdheid, middelengebruik, gezonde seksuele relaties en hoe je zo gezond mogelijk (nu nog niet), maar later aan een zwangerschap kan beginnen komen in deze workshops aan bod. De workshops worden gegeven door gastdocenten van Sense Noord Nederland (GGD), Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Cosis en de Taskforce QRS Groningen. Na de workshops worden er klassikaal opdrachten uitgevoerd.

Goede Start, onderdeel van ‘Kans voor de Veenkoloniën’, is het programma dat zich samen met inwoners en alle Goede Start partners richt op een goede start voor de volgende generatie inwoners van de Veenkoloniën, inzet dus voor een goede, gezonde start!