Coronasteun voor cultuursector

6 april

Het college van Stadskanaal stelt 474 duizend euro beschikbaar voor ondersteuning van de cultuursector in de gemeente. Het geld is afkomstig van het Rijk en is bedoeld om de cultuursector te ondersteunen door de schade te vergoeden en de sector zo door de coronatijden te helpen.

De culturele organisaties krijgen tot 15 mei de tijd om aan te tonen hoe groot de schade voor hen was in 2020. Daarvoor moeten ze hun jaarrekeningen van 2019 en 2020 overleggen. En de begroting 2021, inclusief een prognose schade corona. De volledige aanvraag moet uiterlijk 15 mei 2021 bij de gemeente binnen zijn. Het college neemt daarna een besluit over de verdeling van het beschikbare geld.

Aanvragen

Maak gebruik van het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier inclusief de gevraagde stukken voor 15 mei 2021 naar de gemeente. Dat kunt u doen door te mailen naar gemeente@stadskanaal.nl of te versturen via de post naar Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. De voorwaarden en criteria van de subsidieregeling compensatie culturele organisaties voor de cultuursector zijn te vinden in de Regelingenbank Stadskanaal.

Van musea tot amateurkunst

Eén van de mogelijke weigeringsgronden voor het aanvragen van een vergoeding is dat de 'continuïteit van de activiteiten van de aanvrager onvoldoende is en de subsidie onvoldoende helpt om de aanvrager te laten voorbestaan', staat in een bericht van de gemeente. De vergoeding is zowel voor musea als voor amateurkunst, zoals bijvoorbeeld een muziekvereniging, bedoeld.