Cliëntervaringsonderzoek Wmo

1 juni

Vorig jaar waren de cliënten zeer tevreden over de ondersteuning vanuit de Wmo, zo blijkt uit onderzoek.

logo gemeente Stadskanaal

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteunin) verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek is gericht op de ervaringen van cliënten. De uitkomsten geven een beeld van de door cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo in de gemeente Stadskanaal.

Positieve ervaringen

Het overgrote deel van de Wmo-cliënten dat deel heeft genomen aan het onderzoek heeft positieve ervaringen met de ondersteuning in de gemeente Stadskanaal. Ruim 80% vond het contact met de gemeente positief en was blij met de snelheid en de oplossingsgerichtheid. Bijna 90% vond de geboden zorg passend en van goede kwaliteit. Zo’n 85% gaf aan dat men zich door de ondersteuning beter zelf kon redden en door de zorg een betere kwaliteit van leven ervoer.

Opzet van het onderzoek

Voor het Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 hebben we gebruik gemaakt van de tien verplichte vragen die landelijk zijn geformuleerd. Duizend cliënten is gevraagd een vragenlijst in te vullen. Ruim 40% heeft dit gedaan, tegen 29% in 2019. Bij de vragenlijst was een antwoordkaart gevoegd, met daarop de vraag of men in gesprek zou willen met de gemeenten over de ervaringen met betrekking tot de aangevraagde voorziening door middel van een interview. Uiteindelijk hebben 43 cliënten hieraan meegedaan. Het onderzoek is conform de landelijke richtlijnen uitgevoerd door ZorgfocuZ. Studenten van de Hanzehogeschool Groningen hebben de interviews afgenomen en de resultaten anoniem uitgewerkt.

Uitkomsten onderzoek

Contact met de gemeente20202019
Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag84%84%
Ik werd snel geholpen81%82%
Samen naar oplossingen gezocht84%79%
Wist dat u gebruik kon maken van de onafhankelijke cliëntondersteuner38%35%
   
Kwaliteit van de zorg en/of ondersteuning20202019
Ik vind de zorg die ik ontvang van goede kwaliteit88%86%
De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag89%89%
   
Effect van de zorg/ondersteuning 20202019
Door de ondersteuning kan ik beter de dingen doen die ik wil82%84%
Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden88%87%
Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven84%84%

 

Ontevredenheid werd er gemeld over de dienstverlening met betrekking tot de taxi-pas, vele persoonswisselingen bij de huishoudelijke hulp of andere verwachtingen wat betreft de huishoudelijke hulp. Dit waren incidentele klachten, het merendeel van de ondervraagden is tevreden over de hulp en zorg.

Uitkomsten interviews

Tijdens de interviews is onder andere gevraagd welke ondersteuning is ontvangen vanuit de Wmo. Huishoudelijke hulp wordt het meeste aangegeven en daarna de scootmobiel en een rolstoel. 93% van de ondervraagden geeft aan dat de ondersteuning/hulpmiddelen daadwerkelijk zijn ontvangen. Bijna alle geinterviewden geven aan op de hoogte te zijn van de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo en er werd vaak teruggekoppeld dat verhogen van het bedrag voor financiële problemen zou kunnen gaan zorgen.

De cliënten zijn over de gemeente Stadskanaal zeer tevreden, zowel over het contact als de daadwerkelijke hulp en ondersteuning. De bevraagde cliënten zouden het fijn vinden als zij zich meer op hun gemak voelen bij de huishoudelijke hulp, en dat er een klik is. Het vooraf kennismaken met de hulp zou hierbij helpen. Men weet over het algemeen wel af van het bestaan van de onafhankelijke cliëntondersteuning, maar niet wat hij of zij doet, en hoe hij of zij te bereiken is. Veel cliënten zouden graag één direct aanspreekpunt bij de gemeente hebben.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO)

Afgelopen jaar is er extra aandacht geweest voor de onafhankelijke cliëntondersteuning. Naast informatie op de website is er een brochure beschikbaar waarin de OCO wordt uitgelegd. Bij de bevestiging van Wmo-melding wordt altijd verwezen naar OCO. Waar nodig wordt warm overgedragen naar Stichting Welstad, dat OCO voor de gemeente Stadskanaal uitvoert.

In januari 2021 is de gemeente Stadskanaal gestart als koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning (project OCO). Met dit project wil de gemeente in samenwerking met Stichting Welstad en verschillende partners de bekendheid, kwaliteit en het aanbod van de onafhankelijke cliëntondersteuning verder verbeteren.  

De resultaten zijn binnen de gemeente gedeeld en besproken. Daar waar mogelijk worden verbeterpunten opgepakt. De genoemde aandachtspunten waren in veel gevallen reeds bekend binnen de organisatie. De resultaten van het onderzoek zijn te vergelijken met andere gemeenten via www.waarstaatjegemeente.nl.