Asbest vrijgekomen bij brand aan de Korenstraat

26 april

In de nacht van zondag op maandag heeft er een brand gewoed aan de Korenstraat 7 te Musselkanaal. Hierbij is asbest vrijgekomen. Een eerste onderzoek laat zien dat er in de omgeving van de brand stukjes/flinters van dit materiaal zijn neergekomen. Het gebied waarin het verdachte materiaal naar beneden is gekomen is afgezet. Een gespecialiseerd bedrijf zal vanmiddag beginnen met het schoonmaken van de openbare ruimte.

Als er in uw tuin of elders op (de spullen op) uw privé terrein ook sprake is van neergekomen deeltjes dan dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw eigen verzekering. Zij kunnen u verder helpen met de afwikkeling.

 

Risico’s voor uw gezondheid

Van asbest is bekend dat vrijgekomen losse vezels bij inademing een risico voor de gezondheid kunnen vormen. Omdat de blootstelling aan deze vezels gedurende de brand voor u zeer gering en van korte duur is geweest, is het gezondheidsrisico dat u eventueel hebt gelopen verwaarloosbaar klein. Wij zijn wel van mening dat uit oogpunt van gezondheid elke blootstelling aan asbest zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

 

Maatregelen

Als u eventueel neergekomen stukjes met asbest kapot trapt, kunnen op deze manier vrijgekomen asbestvezels in huis worden gelopen. Deze vezels kunnen in theorie een risico voor uw gezondheid betekenen. We nemen daarom maatregelen. Na vaststelling dat het daadwerkelijk gaat om asbest en nadat is vastgesteld waar het ligt, zullen de stukjes met asbest in uw omgeving zo snel mogelijk door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd worden. Allereerst worden de openbare wegen vrijgemaakt. Daarna wordt de rest van het gebied (de openbare ruimte) schoongemaakt. Omdat de werknemers van een dergelijk gespecialiseerd bedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met asbest in contact komen, dragen zij speciaal beschermende kleding. Voor u zelf is het gezondheidsrisico zo klein dat u geen beschermende kleding nodig heeft.

 

Wat kunt u zelf (wel en niet) doen?

  • Als u in uw directe omgeving stukjes met asbest aantreft, moet u dit laten liggen. Loop er niet door– of overheen, waardoor u vezeltjes mee uw huis in neemt. Doe voor de zekerheid uw schoenen uit als u uw huis binnengaat.
  • Ga niet zelf de omgeving van uw huis schoonmaken, tenzij u uw woning praktisch niet in- of uit kunt. In dat geval kunt u stukjes met asbest oprapen en in een plastic zak doen. U kunt ook met een zachte bezem de stukjes voorzichtig opzij vegen. Deze stukjes worden door personeel van het gespecialiseerde bedrijf opgeruimd. Let op dat u na het vegen de bezem goed schoonmaakt. Doe dit met water en in de buurt van een afvoerputje.
  • Gooi geen asbest of asbesthoudend materiaal in uw eigen afvalemmer of -container.
  • Loop zo weinig mogelijk over verontreinigde grond of gras om omwoelen en verspreiding te voorkomen.
  • Uw tuinpad en uw auto kunt u met een zachte waterstraal afspoelen. Roetaanslag op de auto kan met een sopje afgewassen worden. Ook gladde oppervlakken binnen kunt met een sopje ontdoen van roet en stof.

 

Meer informatie over asbest vindt u op de website van GGD Groningen.