Aantrekkelijk wonen voor iedereen

16 september

Ook in de gemeente Stadskanaal worden de gevolgen zichtbaar van de sterk veranderde woningmarkt. Waar tot voor kort nog sprake was van een afnemende bevolking, lijkt het aantal huishoudens de komende tien jaar met 300 toenemen. De gemeente speelt hier op in met plannen voor alle dorpen en kernen.

Nieuwbouwwoningen aan de Badstraat in Musselkanaal

Hoewel we al jaren bezig zijn met het aantrekkelijker maken van de dorpen en kernen, ligt er een grote opgave. Hoe zorgen we samen voor voldoende passende woningen en hoe zorgen we voor kwaliteit en de verduurzaming hiervan. Vooral ook omdat de gemeente een kleine speler is op de markt en sterk afhankelijk is van initiatieven van marktpartijen.

Er zijn veel factoren en ontwikkelingen die de woningmarkt beïnvloeden. Zo is het heel belangrijk dat er goede verbindingen zijn met de regio en de stad Groningen. De komst van de trein is dan ook een krachtige impuls. De veranderende bevolkingsopbouw en daarmee de veranderende behoefte is ook een belangrijke factor.

De kansen liggen er vooral in de mogelijkheden die bijvoorbeeld de Regiodeal en het Nationaal Programma Groningen bieden in het verbeteren en verduurzamen van de bestaande woningen. Het kent ook regelingen om te investeren in het aantrekkelijker maken van dorpen en wijken.

 

Zichtbaar verbeteren

Het is de ambitie om in elk dorp of kern nieuwbouwwoningen te bouwen, passend bij de behoefte. De komende jaren gaat het in totaal om ongeveer 275 woningen en voor de periode daarna om nog eens 125 woningen. De eerste hiervan zijn al deels gerealiseerd, zoals aan de Kerkstraat - Badstraat in Musselkanaal en het appartementencomplex aan de Luxemburglaan in Stadskanaal. Andere zijn in ontwikkeling zoals aan de Marktstraat – Jan Kortstraat in Musselkanaal. En dit najaar worden ook weer nieuwe kavels aangeboden.

Voor de langere termijn zijn er plannen voor de bijna 400 woontitels die beschikbaar zijn. Naast het investeren in nieuwbouw zijn er ook diverse projecten voor de verduurzaming van de bestaande woningen, zoals in Musselkanaal. Dit najaar start bovendien de gebiedsgerichte aanpak in Maarsveld, waar woningen duurzamer zullen worden gemaakt en er wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid in de wijk.

De afgelopen jaren zijn de voorwaarden voor de nieuwe ontwikkelingen sterk verbeterd. Dit moet er toe leiden dat de gemeente kan groeien en over 10 jaar aantrekkelijk is voor alle doelgroepen. Wethouder Goziena Brongers: ‘We werken nauw samen met een groot aantal partners om ze zo goed mogelijk te ondersteunen zodat ze deze nieuwbouwprojecten ook snel kunnen realiseren.’