Nieuwsoverzicht

Takkenschaar mnet blauw handvat die een tak doorknipt

De winter is nog in het land, maar voor het onderhoud van het groen in onze gemeente zijn we alweer aan de slag met de jaarlijkse snoeiwerkzaamheden.

Nu de compost is aangebracht denkt u misschien: waarom zitten de wortels van de oude beplanting nog steeds in de grond? Daarop komt nu het antwoord! In stap 4 komt een graafmachine met een grote…

Getekend: persoon in een cirkel met daarnaast een gebouw in een cirkel.

Staat er een fout in uw gegevens van overheidsregistraties? Dan kunt u dit vanaf nu doorgeven bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Normaal gesproken geeft u een fout door bij de…

De jaarwisseling in de gemeente Stadskanaal werd vooral thuis in kleine kring gevierd. De hulpdiensten bevestigen dit beeld en melden dat zowel oudejaarsdag als oudejaarsnacht rustig zijn verlopen.

D…

Afbeelding corona virus in de kleuren blauw en geel

Tozo staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers en ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen…

Collage Compost aanbrengen groenperken

Aan het woord … Na het afknippen van de bovengrondse delen van de oude beplanting bij de aanpak groenperken, volgt de derde stap. Het aanbrengen van compost in de groenperken om de bodem te…

Alleen samen

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het vanaf dinsdag 1 december verplicht om in alle publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Voorbeelden zijn winkels, musea, restaurants en…