Nieuwsoverzicht

De wijken De Hagen, Vogelwijk en De Borgen krijgen nieuwe beplanting in de groenperken. De afgelopen jaren is er weinig aandacht besteed aan planten die ‘op’ en ‘versleten’ zijn. De oude beplanting...

Op donderdagavond 28 november organiseerden de gemeente en Wijkbelang Maarsveld een bewonersavond voor de bewoners van Maarsveld. Tijdens deze bijeenkomst konden bewoners meedenken over de locatie van...

Woont u in Maarsveld? Dan heeft u een brief gekregen over de plannen voor een nieuwe MFA, Multifunctionele Accommodatie, in uw wijk. De MFA gaat onderdak bieden aan onder andere Wijkbelang Maarsveld. ...

Wie is voor u de Knoalster van het Jaar? Tot 1 december kunt u nog de Knoalster nomineren die volgens u een puike prestatie heeft geleverd of die de gemeente nadrukkelijk op de kaart heeft gezet.

Aannemer Avitec begint vanaf eind november met de voorbereiding van de nieuwe voorrangskruising bij het busstation. Dat betekent dat Avitec begint met het dempen van de vijver aan de Navolaan en het...

De gemeente Stadskanaal start in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect een peilend onderzoek onder jongeren. Jongeren kiezen er vaak voor om elders te gaan studeren of werken, ondanks alles...

Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor hulp of ondersteuning. Daarbij wordt niet gekeken...